Η σημασια του να εισαι αρχιτεκτονας.

Το office25 architects ξεκινάει μια σειρά από σεμινάρια τα οποία σαν στόχο θα έχουν να περιγράψουν την δουλειά του αρχιτέκτονα σήμερα και να οργανώσουν την αρχιτεκτονική παραγωγή μέσα από το σύγχρονο software.
Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα απλό εφαρμοσμένο παράδειγμα δουλειάς του γραφείου μας (case study) και μέσα από αυτό θα διδαχθούν όλα τα απαραίτητα software τα οποία χρησιμοποιούνται από την φάση της πρώτης ιδέας έως και την τελική παρουσίαση στον πελάτη.

Όλη η ιδέα μας είναι να ανοίξουμε το γραφείο μας σε εσάς...
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του archiWORKSHOPS
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.archiworkshops.com


The importance of being an architect.

Office25 architects is launching a series of seminars aiming to describe the profession of the architect today and organize architectural production through modern software.
To do this we will use a simple example of applied work of our office (case study) and through this process we will present all the necessary software used throughout the phase of the initial idea to the final presentation to the client.

The whole idea is to open our office to you ...
This is how the idea of archiWORKSHOPS was born.
Visit our webpage at www.archiworkshops.com